Versterkte arbeidsmarkt in de grensregio

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde maar liefst vier projecten goed. Deze projecten uit oproep 6 versterken de arbeidsmarkt in de grensregio door o.a. in te zetten op levenslang leren, regioleren en de ontwikkeling van specifieke opleidingstools. Daarbij worden ook de nodige mobiliteitstuitdagingen aangepakt. 

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, ruim 2.27 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieerde nu sinds 2014 inmiddels 91 projecten waarmee in totaal ruim 152 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

4A - North Sea Port Talent
4A - C-4CE
- 4A - Crossminds
- 4A - G.R.A.M.

Het volledige persbericht leest u hier.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 16 juni 2021 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Alle berichten