Interreg VI: tipje van de sluier 3.0

Het Comité van Toezicht is ambitieus en hoopt haar eerste oproep als één van de eerste programma’s in Europa te kunnen lanceren in september. Tijdens de zomer zullen we onder andere aan de slag gaan met de eerste informele reacties van de Europese Commissie. Als alles mee zit kan het programma in september worden ingediend en kunnen we onder voorbehoud van goedkeuring een eerste oproep lanceren op 22 september. Tel je mee af?

Timing oproep 1 (onder voorbehoud)
 • Lancering 1e oproep: 22/09/2021
 • Deadline aanmelding: 19/11/2021
 • Preselectie: Comité van Toezicht op 23/02/2022 
 • Deadline aanvraag: 03/06/2022
 • Selectie: Comité van Toezicht op 21/09/2022

Op dinsdag 7 september geven we je al graag een inkijk in de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Kom in de voormiddag meer te weten over de nieuwigheden binnen Interreg VI en hoe je jouw project aanmeldt in het nieuwe e-loket. In de namiddag verneem je alles over de mogelijkheden voor bedrijfsparticipatie. Verneem er hier alles over.

Schrijf je hier in!

In het voorjaar van 2022 voorzien we een event waar we de nieuwe programmaperiode feestelijk zullen inluiden en waar je naar harte zal kunnen netwerken of op zoek kan gaan naar geschikte projectpartners. 

Overzicht oproepen Interreg VI
Vordering concept programma 2021-2027

In december 2020 en april dit jaar lichtte het programma een tipje van de sluier op van Interreg VI in de vorm van een ‘95%-versie’. Ondertussen kunnen we van een '99%-versie' spreken. De vier thema’s staan vast, evenals mogelijke projectsoorten en doelgroepen. We hebben ook uitgewerkt welke indicatoren we zullen hanteren om de value for money van toekomstige projectvoorstellen, binnen de verschillende pijlers, in beeld te krijgen. Overigens is er ook een viertal zogenaamde ‘projecten van strategisch belang’ geïdentificeerd, waarvoor de concrete uitwerking is gestart.

Als je een projectidee hebt, kan je dus nu al een goede indicatie krijgen voor wat betreft de mate waarin het project in het nieuwe programma zal passen en kan bijdragen aan haar doelstellingen.

Concept programmareglement

We staan niet alleen met de inhoudelijke uitwerking van het nieuwe programma ver, dit is ook het geval voor het regelgevend kader dat van toepassing zal zijn. Het Comité van Toezicht heeft op 23 juni jl. namelijk een eerste concept-versie van het Programmareglement vastgesteld. Hoewel dit uitdrukkelijk een concept-versie betreft en er nog wel het een en ander in kan verschuiven tegen de formele vaststelling in – naar verwachting – september, kan het toch nuttig zijn dit al eens te bekijken als je een projectidee hebt.

De belangrijkste wijzigingen in de programmawerking ten opzichte van Interreg V lijsten we hier alvast even op:

Procedures:

 • Aanpassingen aan de werking met (wat in Interreg V nog werd aangeduid met) ‘Projectpartners Light (PPL)’
 • Bijkomende/vroegere administratieve ondersteuning van het GS, op het vlak van toets op publiek/private status en ‘onderneming in moeilijkheden’
 • Mogelijkheid om projectpartner te zijn, zonder EFRO middelen aan te vragen (waar relevant)
 • Bijgestelde selectiecriteria

Subsidiabiliteitsregels:

 • Personeelskosten: een vast uurtarief vervangt het individueel te berekenen Standaard UurTarief (SUT)
 • Nog meer inzet op ‘vereenvoudigde kostenopties’ (SCO’s)
 • Groeperen van ‘externe expertise en diensten’, ‘uitrusting’ en ‘infrastructuur en bouwwerken’ onder de overkoepelende kostenrubiek ‘externe kosten’
 • Declaratiedeadline: het programma zal blijven toezien op een voldoende vlotte financiële rapportering, maar de automatische sanctie bij het overschrijden van de deadline verdwijnt
 • De monitoring (en verrekening) van mogelijke inkomsten valt volledig weg.

Ben je van plan een project in te dienen bij de eerste oproep? Volg dan zeker onze workshop in september en neem alvast contact op met één van onze projectadviseurs. Ze kunnen niet alleen helpen met het beantwoorden van praktische en inhoudelijke vragen, maar ook bijstand bieden in het zoeken naar geschikte projectpartners. 

Categorie:

Alle berichten