Interreg VI: tipje van de sluier 2.0

In december 2020 lichtte het programma reeds een tipje van de sluier op van Interreg VI in de vorm van een ‘95%-versie’. De eerste grote lijnen werden gepresenteerd voor de soort grensoverschrijdende projecten die we tussen 2021 en 2027 hopen te subsidiëren. Intussen zijn we reeds vier maanden verder, en is het tijd om nog wat extra te verhelderen van wat achter de spreekwoordelijke sluier schuilgaat.

Onder het motto ‘Interreg VI streeft naar een slimmer, groener, socialer Europa zonder grenzen’ gaven we reeds de vier pijlers mee waar we komende programmaperiode volop op zullen inzetten:

  1. Een slimmer Europa; innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
  2. Een groener Europa; klimaat, milieu en natuur
  3. Een socialer Europa; inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
  4. Een Europa zonder grenzen; samenwerken om grensobstakels te overwinnen

Deze vier thema’s zijn inmiddels uitgewerkt aan de hand van teksten, mogelijke projectsoorten en doelgroepen. We hebben ook uitgewerkt welke indicatoren we zullen hanteren om de value for money van toekomstige projectvoorstellen, binnen de verschillende pijlers, in beeld te krijgen. Als je een projectidee hebt, kan je dus nu al een goede indicatie krijgen voor wat betreft de mate waarin het project in het nieuwe programma zal passen en kan bijdragen aan haar doelstellingen.

Ook de timing waarmee we dit alles willen realiseren is niet onbelangrijk om mee te geven. Op dit moment hebben we het programma voor informele feedback voorgelegd aan de Europese Commissie. Zodra we zicht hebben op wat het programmabudget zal worden, wordt het programmadocument afgewerkt en formeel ingediend. Vervolgens heeft de Europese Commissie enkele maanden de tijd om te reageren. Hoewel we dus nog wachten op officiële goedkeuring van Europa, kunnen we jullie wel al voorzichtig enkele richtdata (onder voorbehoud) meegeven. We beseffen namelijk dat ook jullie staan te popelen om de grensoverschrijdende samenwerking en projecten te realiseren. Zet alvast een grote rode stip in de agenda op volgende richtmomenten:

  • Juni ’21: vaststelling van het programma door de programmapartners
  • Oktober ’21: goedkeuring van het programma door de Europese Commissie
  • September ’21 – december ‘21: lancering oproep 1
  • Begin ’22: preselectie projecten oproep 1
  • Medio ’22: start van de eerste projecten

We raden iedereen aan die bij deze eerste oproep wil intekenen, alvast uit de startblokken te schieten. Laat de duurzame ideeënmolen maar malen en jullie grensoverschrijdende creativiteit de vrije loop. Onze projectadviseurs zijn steeds bereid om samen te brainstormen. Ze kunnen niet alleen helpen met het beantwoorden van praktische en inhoudelijke vragen, maar ook bijstand bieden in het zoeken naar geschikte projectpartners. 

Categorie:

Alle berichten

Bekijk ook