Smartsediment: Ecosysteemdiensten-tool

Smartsediment was een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse partijen met als doel het evenwicht herstellen tussen biodiversiteit, bodem en andere functies in de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik.  

De Oosterschelde en de Westerschelde leveren ecosysteemdiensten. Slim gebruik van sediment heeft gevolgen voor de voedselvoorziening en de zuivering van afvalwater. Ook de veiligheid van de rivieren kan wijzigen door ‘smartsediment’; slim gebruik maken van zand en slib kan dijken verstevigen. Om te weten hoe natuurontwikkeling, dus ook sedimentbeheer de ecosysteemdiensten beïnvloedt, is een Ecosysteemdienst-tool ontwikkeld. Tot nu toe was niet goed bekend welk effect sedimentbeheer heeft op ecosysteemdiensten. Door kennis hierover wordt het duidelijker welke voordelen natuurontwikkeling heeft voor de mens. 

Met deze ESD-tool is het mogelijk de effecten van slim sedimentbeheer op de ecosysteemdiensten te berekenen en te verbeteren. De tool is een ‘sterk staaltje’ van waterstaatkundige berekeningen en gaat uit van de fysische eigenschappen van de rivieren.Publicaties ESD-tool

Handleiding Ecosysteemdiensttool

Manual Smartsediment Tool Nov 2020

ESD-tool Rapport 1: Selectie van relevante ecocysteemdiensten irl sedimentbeheer

ESD-tool Rapport 2: Conceptuele Modellen Smartsediment

ESD-tool Rapport 3: Dosis-effect relaties kwantificeren en rekenregels opstellen

The Smartsediment tool: a QGIS plug-in for evaluating ecosystem services in estuarine and delta systems

Bouwstenen en scenario's voor toekomstig sedimentbeheer geïdentificeerd mbv de ESD-tool

Illustratie en evaluatie van de Smartsediment Ecosysteemdienstentool


Alle berichten