Skills Navigator: creatief rekruteren en opleiden in de haven

De kloof tussen de (digitale) skills die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en de aanwezige skills bij studenten en werkzoekenden stelt de havengebieden Antwerpen - Brugge, North Sea Port en Rotterdam voor een grote uitdaging. Zij die willen werken geraken niet aan de slag, de bedrijven vinden niet de juist opgeleide mensen.

bron: Skills Navigator

Het project ‘Skills Navigator’ versterkt oriëntatie en opleiding én zet werkgevers hierbij centraal. Om de uitdagingen te overkomen, dienen beleidsmakers, regionale en lokale autoriteiten, publieke en private sectoren, innovatie en inclusieve oplossingen te ontwikkelen.

Op dinsdagochtend 8 juni 2021 organiseren we samen met onze partners een online conferentie met als thema “Innovatie op de arbeidsmarkt: creatief rekruteren en opleiden in de haven”.

Binnen dit project is er gefocust op een drietal onderwerpen:

Werkgeversarrangementen zijn alle mogelijke vormen van werkplekleren in combinatie met toeleidingsinitiatieven, waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd. Daaronder vallen zaken zoals stages, duaal leren, contextlabs, jongerenakkoorden. De oriëntering en matching tool die binnen Skills Navigator ontwikkeld werd, moet toeleiders in staat stellen om een werkzoekende te matchen met interessante werkgeversarrangementen, zodat hij/zij de hiaten in zijn skills kan bijspijkeren en zodoende toch in aanmerking kan komen voor bepaalde vacatures. Dit online evenement zal stilstaan bij de inzichten uit het project op het gebied van de skills die nodig zijn in het werkveld, de verschillende werkgeversarrangementen en de oriëntering en matching tool.

Ben je geïnteresseerd in creatieve manieren van rekruteren en opleiden?

Wil je graag deelnemen aan dit event, klik dan hier
Na inschrijving ontvang je binnenkort meer informatie.

Programma

09:00 Officiële opening Conferentie
Welkom door Bram Van Braeckevelt Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en
Toerisme - Gent

09:15 Keynote - Marjolein ten Hoonte Directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad
09:35 Keynote - Bas Janssen Directeur Deltalinqs
09:55 Keynote - Jacques Vandermeiren (ntb) CEO Port of Antwerp-Bruges
10:15 Vragen aan de keynotes
10:30 Deelnemer aan het woord
10:40 Pauze
10:50 21ste-eeuwse vaardigheden voor de havengebieden; Resultaten, conclusie & toekomst door Elena Van den Broeck
11:05 Werkgeversarrangementen; resultaten, conclusie & toekomst door Astrid Faelens
11:20 Oriëntering & Matching tool; resultaten, conclusie & toekomst door Karel Volckaert
11:35 Vragen & Antwoorden
11.50 Afsluiting door moderator

Alle berichten