Project Zuivere Lucht: slotevent burgerwetenschap

De afgelopen drie jaar gingen  de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), GGD Haaglanden, Stad Antwerpen, Universiteit Antwerpen en VFA Solutions samen op zoek naar oplossingen om de impact van schadelijke stoffen uit de buitenlucht op het binnenmilieu te beperken. Daarvoor werkte Project Zuivere Lucht aan een innoverende luchtzuiveringstechniek en testte deze in een kinderdagverblijf. Het project hielp ook scholen en bewonersgroepen om de luchtkwaliteit te meten en lokale oplossingen te bedenken.

bron: Project Zuivere Lucht

Tijdens het eerste deel van het slotevent op dinsdagvoormiddag 28 september presenteert en bediscussieert het project de resultaten van inspirerende proefprojecten met scholen en bewonersgroepen in Antwerpen en Den Haag. De nieuwe online tool wordt voorgestekld die lokale besturen, burgers, scholen en andere organisaties helpt om samen te werken aan een betere luchtkwaliteit. In drie breakout-sessies wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen.

Programma

09:30 Verwelkoming en korte intro project

09:40 Voorstelling online tool “Samen voor Zuivere Lucht”

09:45 Voorstelling proefprojecten

10:00 pitches bevindingen Den Haag & Antwerpen

10:10 Q & A 

pauze

10:30 Break-out sessies

  • Een schoolstraat: hoe pak je dat aan? En zorgt het voor schonere lucht?
  • Praktijkvoorbeeld invoering schoolstraat in Den Haag  – Lillian Verkleij (gemeente Den Haag)
  • Gezonder naar school door een schoolstraat – Jan Peters en Karen Van de Vel (VITO)
  • Wat is het effect van ventileren, luchtzuivering en planten op de binnenluchtkwaliteit?
  • Luchtzuivering & planten in de klas – Marianne Stranger (VITO)
  • Hoe ventileer ik in een klas – Rob van Stien (GGD Amsterdam) 
  • Kan je zelf met sensoren de luchtkwaliteit meten?
  • Welke sensoren kan je best gebruiken om fijn stof en stikstofdioxiden te meten – Evelyne Elst (VMM)
  • Luchtkwaliteit meten samen met scholen – Hester Volten (RIVM) en Matthijs Begheyn (Globe NL)

11:15 Welke lessen kunnen lokale besturen trekken uit deze proefprojecten?
          Tom Meeuws, Antwerpse Schepen van Leefmilieu

11:20 Slotbedenkingen

Schrijf je hier in!

Alle berichten