Nitroman: Geleid bezoek selder en prei + Thematisch uitwisselingsmoment prei B3W

Binnen NITROMAN wordt gekeken of herwonnen meststoffen als vervanger kunnen dienen voor kunstmest door het verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie. 

bron: Proefstation voor de Groenteteelt

Deze vloeibare fractie ontstaat na de scheiding van ruwe mest of digestaat en vormt ongeveer 85% van de ingaande stroom en bevat voornamelijk stikstof, kalium en water. De reden van deze specifieke afbakening in dit project is dat deze fractie best zo lokaal mogelijk verwerkt wordt, zodat het transport van dit waterige volume beperkt wordt tot een absoluut minimum. Dit zorgt, naast meer autonomie voor de veehouder, voor een reductie van transport en een verhoogde efficiëntie van het gebruik van nutriënten, waarbij de producten optreden als kunstmestvervangers. De vier proeftuincentra van Nitroman hebben reeds bemestingsproeven uitgevoerd op maïs, gras, spinazie, selder en aardappelen.

Op dinsdag 23 november organiseert Proefstation voor de Groenteteelt enkele begeleide bezoeken en worden onder andere de resultaten van de rassen- en bemestingsproeven bij prei en selder toegelicht.

Meld je hier aan voor het geleid bezoek!

Alle berichten