LogistiekLerenZonderGrenzen: De kansen van cloud computing en ketenintegratie in de logistiek

‘Softwarelek behoedt Janssen Logistics van betalen losgeld hackers’ en ‘Bakker Logistiek werd gehackt via mailprogramma Microsoft’ . Het zijn twee recente koppen van nieuwsartikelen waarin de kwetsbaarheid van logistieke IT-systemen wordt aangetoond. De oorzaak is divers (bijvoorbeeld: verouderde software, geen tijdige updates of een fout van gebruikers). Daarnaast ontstaan steeds meer ketens waarin informatie verwerkt wordt.

bron: LogistiekLerenZonderGrenzen

De trend van cloud computing en uitbesteding blijft doorgaan. Net zoals het werken op eenzelfde platform om gegevens te delen in de logistieke keten en het verder integreren van klant- en leveranciersinformatie.

Cloud computing en ketenintegratie?

Maar wat houdt cloud computing eigenlijk in? Wanneer kies je nu voor zo’n oplossing? Welke verantwoordelijkheden draag je als organisatie? Hoe ga je om met ketens van informatieverwerking?

In deze college tour komen de bovenstaande vragen aan bod. We bespreken:

  • De definitie van cloud computing en de verschillende vormen die er zijn;
  • De voor- en nadelen van de cloud;
  • De verantwoordelijkheden die je draagt als organisatie bij het gebruik van cloudoplossing;
  • Welke mechanismes heb je als organisatie nodig?

We stimuleren je om tijdens de college tour met ons en de mededeelnemers de discussie aan te gaan om samen tot een breder begrip te komen en inzicht te krijgen in de problemen waar we tegenaan lopen.

In het najaar willen we rondom dit thema een verdiepende vervolgsessie organiseren.

Voor wie is deze college tour?

Deze college tour is voor iedereen die veiligheid een belangrijke prioriteit van zijn of haar bedrijf vindt. Voor mensen die zich afvragen hoe wat cloud computing is en hoe het een rol kan spelen in de kosten en de continuïteit van een logistieke onderneming. We richten ons niet te veel op de technische aspecten van het verhaal, maar kijken vooral naar de strategische en procesmatige kant van het verhaal.

Voorafgaand aan de college tour krijg je een aantal vragen toegestuurd om je alvast voor te bereiden. We motiveren je om hierover met ons in gesprek te gaan.

Organisatie

De college tour wordt georganiseerd binnen het project LogistiekLerenZonderGrenzen. Vanuit de hogescholen Fontys en PXL zullen onderzoekers deelnemen om een bijdrage te leveren.

Vanuit het netwerk van ELC Limburg sluiten experts van Koenen en Co aan om ervaringen en kennis te delen en ons mee te nemen in de eerste stappen naar cloud computing.

Deelname

De college tour vindt plaats op dinsdag 22 juni 2021, van 10 tot 11:30 uur in Microsoft Teams. Aanmelden kan via de onderstaande website. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Schrijf je hier in.

Meer informatie? 

Kijk op onze website of neem contact op met Danny Jonker (d.jonker@fontys.nl).

Alle berichten