Lerende Euregio Scheldemond: LES(s) Talk #2 Sharing is caring: wat kunnen zorg en techniek elkaar bieden?

Met LES(s) Talk willen we jullie (scholen, werkgevers, studenten, overheden en andere geïnteresseerden) inspireren om aan de slag te gaan met (meer en beter) werkplekleren. We wisselen kennis en ervaringen uit tussen Vlaanderen en Nederland en tussen onderwijs en werkveld aan de hand van best practices en tips & tricks. Daarbij gaan we met jullie in gesprek over kansen en uitdagingen en staan jullie eigen leervragen, input en reflectie centraal!

bron: De Lerende Euregio Scheldemond

Op vrijdag 18 juni van 10-12u presenteren we de tweede online LES(s) Talk: Sharing is caring: wat kunnen zorg en techniek elkaar bieden? Twee cases van hybride leeromgevingen op het snijvlak van zorg en technologie bieden de nodige inspiratie én tips&tricks. Deze LES(s) Talk zal met name interessant zijn voor betrokkenen bij opleidingen in de richtingen zorg en techniek (inclusief IT) én voor zorginstellingen.

In een eerste deel presenteren we twee inspirerende cases. In het tweede, interactieve, luik gaan deelnemers actief in gesprek over de nieuwe inzichten uit de cases. Je kan er ook voor kiezen om enkel de presentaties tijdens het eerste uur mee te volgen. 

Programma

10:00-11:00 Deel 1

LES(s) Talk Case 1: Timon Jongkind (Da Vinci College / Duurzaamheidsfabriek Dordrecht): ‘Zorg- en Techniekstudenten werken samen aan échte uitdagingen.’
In het excellentieprogramma Zorgtechnologie werkten twee teams studenten van de opleidingen Smart Technology en Mechatronica samen met studenten van de opleiding Mbo- Verpleegkundige. Door hun krachten en kennis op het gebied van technologie en zorg te bundelen konden zij concrete oplossingen bedenken voor opdrachtgever ASVZ: een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kwam deze samenwerking tot stand? Hoe stem je de opdrachten goed op elkaar af en wat verwacht je van de rol van docent en opdrachtgever? 
+ Any questions voor Timon? Q&A.
 
LES(s) Talk Case 2: Lieven De Couvreur: ‘Makerhealth: de nieuwe makers binnen de zorg.’
Makerhealth is een participatief innovatieconcept gericht op "low tech, high impact" zorginnovaties die afkomstig zijn van zorgprofessionals op de werkvloer. Deze producten dragen bij aan de zelfredzaamheid van patiënten of dienen ter ondersteuning van zorgprofessionals zelf. Snelle technologische ontwikkelingen maken niet alleen kennis voor iedereen beschikbaar, ook het gereedschap om mee uit te vinden en te produceren komt binnen ieders bereik. 
De kracht van deze design strategie zit hem in het activeren van het creatief kapitaal binnen de zorgorganisatie en het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden met opleidingen, makers en industrieel ontwerp bureaus om zo de ideeënstroom te filteren en waardevolle oplossingen op te schalen tot nieuwe innovatie trajecten.
+ Any questions voor Lieven? Q&A.
 
11:05-12:00 Deel 2

Interactie onder de deelnemers: in kleine groepjes gaan we in gesprek over de twee cases en reflecteren we op de eigen praktijk.
 
LESsons learned: samen blikken we terug op de belangrijkste inzichten uit deze sessie.

Inschrijven

Verleg je grenzen, doe mee aan ons lerend netwerk! 
Schrijf je in om deel te nemen.

Noteer ook alvast de datum van de volgende LES(s) Talk: LES(s) Talk #3 op 28 september van 10-12u (thema nog te bepalen)

Alle berichten