Laatste projecten uit oproep 6 krijgen groen licht

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde opnieuw drie projecten goed. Deze laatste projecten uit oproep 6 versterken de arbeidsmarkt in de grensregio door o.a. de personeelsschaarste in de zorgsector aan te pakken, 
de 21e-eeuwse vaardigheden in de bouwsector aan te scherpen en de opleidingsinfrastructuur in Nederlands en Belgisch Limburg beter te laten functioneren. 

Met deze nieuwe goedkeuringen wordt, inclusief cofinanciering, ruim 1.69 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarmee klopt Interreg Vlaanderen-Nederland af op 94 gesubsidieerde projecten binnen Interreg V waarmee sinds 2014 in totaal ruim 152 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

- 4A - Care2Adapt
- 4A - Lerend netwerk biobouwers
- 4A - SkillsInzichtEuregio

Het volledige persbericht leest u hier.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 6 juli 2021 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten