Klankbordgroep resultaten waterzuivering bij aardbeiteelt

Ben je geïnteresseerd te weten hoe er water kan worden bespaard bij de aardbeienteelt? Het project Recupa onderzocht systemen om water op te vangen, te zuiveren en te hergebruiken. Na drie teeltsystemen wordt het project afgerond. Tijdens een klankbordgroep op 24 februari worden de belangrijkste resultaten besproken. 

Sinds het voorjaar van 2019 werken we aan het project Recupa (recirculatie zonder uitspoeling of puntlozing aardbeiplanten tijdens de opkweek op trayvelden). Ons doel is via diverse onderzoeken te komen tot een systeem waarbij het water dat op de trayvelden valt, wordt opgevangen, gezuiverd én hergebruikt. De waterzuivering op aardbei trayvelden vertoont gelijkenissen met de waterzuivering voor de teelt van sla op het mobiele gotensysteem door de grote te zuiveren debieten en de aanwezigheid van zwevend materiaal.

Na 3 teeltseizoenen ronden we ons project af. Graag bespreken we met enkele belangrijke stakeholders de bereikte resultaten. 

Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep? 
U bent van harte welkom!

Inschrijven kan door een mail te sturen aan: aniek.de.jong@zlto.nl 

Alle berichten