IMPAKT!: Herbekijk de presentaties van het slotevent

De afgelopen vier jaar werkten Waterschap de Dommel, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Fluvius en Aquafin gezamenlijk in het Interreg project IMPAKT!. Door samen te werken over landsgrenzen heen, konden gegevens gecombineerd worden. 

Met een passende meetcampagne en de ontwikkeling van verschillende modellen (riolering, rwzi’s en waterlopen) kregen wij, als partners, inzicht in de werking van de afvalwaterketen in relatie tot waterkwaliteit. Op basis van deze resultaten kunnen besluiten over te nemen maatregelen beter onderbouwd worden. Inmiddels zijn de eerste maatregelen die bijdragen aan het duurzaam en blijvend herstel van de waterkwaliteit gerealiseerd. 

De resultaten van dit project zijn op 11 maart 2021 gepresenteerd. Het event en de verschillende presentaties kan je middels onderstaande linken herbekijken:
Heeft u nog vragen over ons project of naar aanleiding van het event?
 
Neem dan contact op met: 

  • Meten & Monitoren - Filip Raymaekers - f.raymaekers@vmm.be  
  • Modelleren - Johan van Assel - johan.vanassel@aquafin.be
  • Maatregelen - Aad Oomens - aoomens@dommel.nl
  • Afkoppelen bedrijventerreinen - Els Lodewijckx - els.lodewijckx@fluvius.be
  • Het project als geheel - Aad Oomens - aoomens@dommel.nl
Alle berichten