IMPAKT!: Slotevent Zuurstof voor de Dommel en de Warmbeek/Tongelreep

IMPAKT! is gericht op de negatieve effecten van piekbuien op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep te beperken en zo veel mogelijk te voorkomen. De basis hiervoor is het vergroten van het inzicht door onderzoek naar vis, macrofauna en waterplanten.

bron: VMM

De afgelopen vier jaar werkten Waterschap de Dommel, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Fluvius en Aquafin gezamenlijk in het Interreg project IMPAKT!. Door samen te werken over landsgrenzen heen, konden gegevens gecombineerd worden. Met een passende meetcampagne en de ontwikkeling van verschillende modellen (riolering, rwzi’s en waterlopen) kregen wij, als partners, inzicht in de werking van de afvalwaterketen in relatie tot waterkwaliteit. Op basis van deze resultaten kunnen besluiten over te nemen maatregelen beter onderbouwd worden. Inmiddels zijn de eerste maatregelen die bijdragen aan het duurzaam en blijvend herstel van de waterkwaliteit gerealiseerd. 

Om de impact van calamiteiten op bedrijventerreinen te verkleinen, is ook hier onderzoek uitgevoerd en zijn de bevindingen vertaald naar concrete adviezen. Op basis van de geboekte resultaten en bevindingen van afgelopen vier jaar wordt een draaiboek opgesteld waarin de ‘best practice’ voor toekomstige afkoppelingen uit de doeken gedaan wordt.

Tijdens het slotevent op 11 maart presenteren en bediscussiëren we de resultaten van dit traject. In het programma is ruimte om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en de mogelijkheid om twee inhoudelijke presentaties te volgen.

PROGRAMMA

14:50 Aanvang

15:00 Welkom 

16:30 Slot

Schrijf je in voor het slotevent!

Alle berichten