I-QUA: Eindevent GAAT DIGITAAL!

De afgelopen 4 jaar werden binnen I-QUA innovatieve decentrale/lokale afvalwaterzuiveringen ontwikkeld, getest en gedemonstreerd op verschillende type locaties. Tijdens het slotevent wordt terug- én vooruitgekeken op de ontwikkelingen op het gebied van innovatieve afvalwaterzuivering in het algemeen en I-QUA in het bijzonder. Het event is online te volgen. 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen ligt er voor de komende decennia een grote opgave ten aanzien van het vervangen en opnieuw aanleggen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. Hoe draag je als innovatieplatform bij aan oplossingen voor een mondiaal probleem? Op 7 december gaan we in op de projecten van I-QUA in Vlaanderen en Nederland. Om van elkaar te leren en nog belangrijker; om ambitie door te vertalen naar concreet beleid. Een blik terug en vooral een blik naar voren om verder bij te dragen aan de oplossingen van morgen. Hoe gaan we in de toekomst om met afvalwater in het buitengebied?

Alle berichten