Grenspark Groot-Saeftinghe: doorstart voor Interregproject

Op de grens van België en Nederland, land en water, haven en natuur, industrie en landbouw groeit Grenspark Groot Saeftinghe. Elf Vlaamse en Nederlandse partners ondertekenden op 17 juni een samenwerkingsovereenkomst. Dit verankert en verzilvert de al bereikte resultaten en zorgt voor een basis om de grensstreek een nog grotere, waardevolle impuls te geven. 

bron: Grenspark Groot-Saeftinghe

Acht regionale partners bouwden de afgelopen zes jaar aan dit Europees gesteunde project. In die periode schaarde de streek zich enthousiast achter de plannen en zijn de lijnen voor een uniek grenspark gezet. Een gebied waar landbouw, natuur en haven in harmonie samenkomen. Waar je rust en ruimte vindt, gastvrijheid bovenaan staat, de mooiste en lekkerste streekproducten worden gemaakt en kunt genieten van langsvarende schepen in een decor van getijdennatuur, polderlandschappen en havenactiviteiten. Ook een gebied waar grensparklandbouwers openstaan voor innovaties en waar ze experimenteren met teelten die voordelen opleveren voor de biodiversiteit. En waar testen worden gedaan op het vlak van waterveiligheid. Kortom, een openluchtlaboratorium, een gebied waar ruimte is voor experimenten, voor durf en samenwerking. Anita Pijpelink, gedeputeerde bij Provincie Zeeland, vergelijkt het treffend met een kraamkamer: een gebied waar echt nieuwe dingen ontstaan!


Met elf partners de krachten bundelen

Met het Interregproject Grenspark Groot Saeftinghe (2016 – 2020) werd een krachtige beweging in gang gezet. De komende vijf jaar willen elf partijen die beweging doorzetten. “Hier ligt een energieveld. Een héél positief energieveld, maar je moet het wel juist bewerken.”: gastvrouw Gina Poppe zet in een mooie video meteen de positieve toon tijdens het ondertekeningsmoment te Hulst. Een positief gevoel dat volmondig gedeeld wordt door de aanwezige vertegenwoordigers. Ze zien de meerwaarde van de ontwikkelingen en sluiten zich dan ook aan bij het nieuwe Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe. Dit zijn Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Beveren, gemeente Hulst, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland, De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurpunt Waasland VZW, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever. Zij werken samen aan de plannen, initiatieven en projecten die de grensregio nog steviger op de kaart zetten en leveren ieder een bijdrage. De projecten staan beschreven in het Ontwikkelingsprogramma 2021-2026.

Dwars door het midden

Het grenspark is een verhaal van samen bouwen en van elkaar leren. Nu en in de toekomst, samen met de partners én met de streek. Het hart van het grenspark zijn de inwoners en zij worden dan ook nauw betrokken bij de projecten. “We doen het niet top-down, niet bottom-up maar dwars door het midden. Met een hart voor de streek en de omgeving”, vertelt Pieter Jan Meire, netwerkregisseur in het grenspark. “Binnen het grenspark wordt ruimte gemaakt voor initiatief en originele ideeën.” Overheden, natuurorganisaties, landbouwers, de haven en streekholders, stuk voor stuk slaan ze de handen in elkaar in het grenspark. De tijd is aangebroken om te laten zien wat deze bijzondere grensstreek in zijn mars heeft! 

Categorie:

Alle berichten

Bekijk ook