NEW EUROPEAN BAUHAUS: oproep projectenideeën voor het duurzaam en stijlvol renoveren van gebouwen

Het New European Bauhaus is een creatieve en interdisciplinaire beweging in wording. Binnen het nieuwe Europese project worden verschillende belanghebbenden samengebracht om gebouwen op een creatieve manier te verduurzamen en knelpunten in de renovatie aan te pakken.

bron: EU

Het New European Bauhaus-initiatief verbindt de Europese Green Deal met onze leefruimtes. Hij roept alle Europeanen op om zich een duurzame en inclusieve toekomst voor te stellen en samen te bouwen die mooi is voor onze ogen, geest en ziel.

  • Het is een platform voor experimenten en verbinding, dat samenwerking bevordert tussen denkers en doeners die onze toekomstige manieren van samenleven willen ontwerpen.
  • Het is een brug tussen de wereld van wetenschap en technologie en de wereld van kunst en cultuur.
  • Het is een uitnodiging om van perspectief te veranderen en onze groene en digitale uitdagingen te zien als kansen om ons leven ten goede te veranderen.
  • Het is een frisse benadering om samen via co-creatie innovatieve oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke problemen. Het initiatief heeft tot doel vorm te geven aan ons denken, ons gedrag en onze markten rond nieuwe manieren van leven en bouwen, onder meer door overheidsopdrachten te beïnvloeden.

Het nieuwe Europese Bauhaus zal:

  • Breng burgers, experts, bedrijven en instellingen bij elkaar en faciliteer gesprekken over het betaalbaarder en toegankelijker maken van de woonruimtes van morgen.
  • Mobiliseer ontwerpers, architecten, ingenieurs, wetenschappers, studenten en creatieve geesten uit verschillende disciplines om duurzaam leven in Europa en daarbuiten opnieuw vorm te geven.
  • Streef ernaar om de kwaliteit van onze woonervaring te verbeteren. Het zal de waarde van eenvoud, functionaliteit en circulariteit van materialen benadrukken zonder de behoefte aan comfort en aantrekkelijkheid in ons dagelijks leven in gevaar te brengen.
  • Financiële steun verlenen aan innovatieve ideeën en producten via ad-hocoproepen tot het indienen van voorstellen en via gecoördineerde programma's die zijn opgenomen in het meerjarig financieel kader.

Van januari tot september 2021 is het mogelijk ideeën voor het Europese Bauhaus in te dienen op deze website. Alle belangstellenden zijn vrij om mee te denken. Van burgers, tot architecten, tot decentrale overheden.

Meer informatie: Nieuwe Europese Bauhaus website en Europadecentraal of download de algemene publicatie.

Categorie:

Alle berichten