ENLEB: co-creatie partners bundelen lessons learned

Avans Hogeschool is één van de partners in het ENLEB-project. Docentonderzoekers van het lectoraat Gebouwde Omgeving schenken bijzondere aandacht aan de rol van co-creatie in de energietransitie omdat het een cruciale factor is om de transitie te laten slagen. 

bron: Kamp C

De focus ligt daarbij op co-creatie met en tussen bewoners op wijkniveau, en ook specifiek op co-creatie met bedrijven. Het rapport verschijnt dit voorjaar.  Ben jij ondertussen benieuwd naar de lessons learned?

Lees hier het volledige artikel!

Categorie:

Alle berichten