Een evenwichtige arbeidsmarkt in de zorg en procesindustrie 

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde Zorg aan Z en Remote Applied Process (RAP) goed. 

Beide projecten uit oproep 6 pakken in de grensregio het onevenwicht op de arbeidsmarkt aan. Zorg aan Z zal de uitstroom van zorgprofessionals in de zorgsector terugdringen en RAP wil het imago van technologische jobs in de procesindustrie verbeteren. 

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, ruim 760.000 euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieerde nu sinds 2014 inmiddels 87 projecten waarmee in totaal ruim 152 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Het volgende project werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

4A - Zorg aan Z
4A - Remote Applied Process (RAP)

Het volledige persbericht leest u hier.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 14 mei 2021 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten