Demodagen hoogwaardig beton

Met het einde van het project ‘Beton naar hoogwaardig beton’ in zicht, worden de innovatieve technologieën die werden ontwikkeld tentoongesteld tijdens twee demodagen.  

Tijdens de demodagen zullen enkele innovatieve technologieën om beton te recycleren worden getoond. Hierdoor wordt het mogelijk de verschillende fracties op een zuivere manier van elkaar te scheiden: Met name een microgolfbehandeling van beton en een slimme breektechnologie namelijk 'smartcrusher'. Zand en granulaat worden daarna opnieuw ingezet en het cement kan terug aangewend worden als bindmiddel.  

Met deze innovatie wordt het dus mogelijk om hoogwaardige (beton)producten te produceren met een beperkte milieu-impact.   

De eerste demodag vindt plaats op:  9 december, 12.00-16.30u, CBS Beton, Hooiemeersstraat 8, Wielsbeke 

Op een latere datum volgt ook een demodag in Nederland.  

PROGRAMMA: 

12.00u – 13.00u: Welkom (lunch en drink) 

13.00u – 14.00u: Voorstelling van het project 

14.00u – 15.30i: Bezoek aan de demonstratie 

15.30u – 16.30u: Koffie en  vooruitzichten 

Meer info en het programma vindt u in de flyer

 
Registratie is verplicht! 

Alle berichten