CrossRoads2 Sustainable Energy: tweede call

Op donderdag 14 januari opent de tweede oproep van CrossRoads2 Sustainable Energy. Dit project moedigt Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers aan om samen de CO2-uitstoot in de grensregio te verlagen.

bron: CrossRoads2 Sustainable Energy

Tussen 14 januari 10.00 en 11 februari 17.00 kunnen innovatieve bedrijven voor een tweede maal een subsidieaanvraag indienen voor CrossRoads2 Sustainable Energy. Het gaat om een tender, waarbij de projecten met elkaar zullen worden vergeleken op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. Het totale subsidiebudget voor deze call is € 1.300.000. Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een maximum van € 150.000 per innovatieproject. 

Berekeningstool CO2-uitstoot

Een belangrijk selectiecriterium bij de goedkeuring van een project is de bijdrage aan duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en CO2-reductie in de grensregio. Dat kan het gevolg zijn van een product, een verbeterd proces of andere ontwikkelingen. Om deze impact op een efficiënte en uniforme manier te berekenen, biedt CrossRoads2 de ‘Impact Hypothesis’-tool aan. Deelnemende bedrijven kunnen dit formulier online invullen en krijgen hiermee een beeld van hoe goed hun product of dienst scoort op het vlak van CO2-reductie. Meer inhoudelijke informatie over deze berekeningstool verneem je op deze pagina.

Oproep tweede call

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energiesystemen en Systemen in de bouw), Chemie en materialen, Agrofood, Cleantech, Biobased en circulaire economie, Logistiek en Maintenance.

Geïnteresseerd?

Meer informatie over CrossRoads2 Sustainable Energy vind je op www.crossroads2sustainableenergy.eu. Voor inhoudelijk advies en hulp bij het vinden van de juiste partner(s), kan je terecht bij een van de projectpartners: EIZ, REWIN, BOM, LIOF, VLAIO en Flux 50. Voor informatie over het indienen van jouw projectaanvraag kan je terecht bij Stimulus Programmamanagement. 

Categorie:

Alle berichten