CrossRoads2 Sustainable Energy: resultaten derde ronde

Tussen 1 en 30 april 2021 konden Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers voor de derde maal een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy. Zes projecten werden goedgekeurd en haalden subsidie binnen.

bron: CrossRoads2 Sustainable Energy

CrossRoads2 Sustainable Energy stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens deze derde openstelling werden negen projectaanvragen ingediend en voorgelegd aan de Raad van Advies voor beoordeling en advies. Uiteindelijk werd aan zes projecten een subsidie toegekend. 

Subsidie voor 13 kmo’s en mkb’ers

Bij de 9 aanvragen waren 22 kmo- en mkb-bedrijven betrokken. Daarvan ontvangen 13 bedrijven (7 Vlaamse en 6 Nederlandse) een subsidiebijdrage. De zes projecten situeren zich in het domein van de high tech systemen, agrofood, cleantech en logistiek. Alle projecten en hun concrete doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, kan je op deze pagina raadplegen. 

Vierde call

Op 16 juni opende een bijkomende, vierde call van CrossRoads2 Sustainable Energy met een resterend subsidiebudget van 843.350 euro. Deze korte openstelling sloot op 30 juni. De resultaten hiervan worden begin september bekendgemaakt.
 

Categorie:

Alle berichten