Circulair Onderhoud: Jaarevent

De projectpartners van Circulair Onderhoud werken samen om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. Het project richt zich op slimmer omgaan met grondstoffen die gebruikt worden in equipment en procesinstallaties, zoals het verlengen van de levensduur van equipment, voorkomen van ongewenste emissies, verlies aan materialen (door verbranding) en het ontwerpen van oneindig hergebruik van equipment (materialen).

Op dinsdag 16 november 2021 vindt het Jaarevent Circulair Onderhoud plaats. De namiddag zit vol presentaties over de inzichten die het voorbije jaar zijn opgedaan rond circulair onderhoud. De organisatie presenteert ook de resultaten van de Circulair Onderhoud enquête. Vragen over thema’s als emissiereductie, energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik van materialen en andere circulaire concepten bepaalden uiteindelijk ook de genomineerden voor de eerste Benelux Award Circulair Onderhoud.

De genomineerde bedrijven voor deze Award zijn:

 • Evonik in Antwerpen
 • Yara in Sluiskil
 • Equans in Antwerpen

Deze bedrijven zullen deze middag uiteenzetten welke inspanningen zij pleegden op het gebied van duurzaam onderhouden. Dit event is hybride en vindt zowel in Terneuzen als online plaats.

Meld je aan voor het Circulair Onderhoud Jaarvent!


PROGRAMMA

13:00              Inloop/stream open

13:30              Opening en toelichting project Circulair Onderhoud

13:40              Presentaties van de voortgang voorbije jaar per deelproject 

 • Levensduurverlenging en hergebruik van Elektromotoren (Transformatoren)
 • Levensduurverlenging (voorspellen van het onderhoud) van Regelkleppen
 • Het verduurzamen van industrieel reinigen
 • Het reduceren van emissies met name bij afsluiters en flensverbindingen
 • Het ontwikkelen van een deelplatform voor speciaal gereedschap (bij asset owners)
 • Verlichting op vraag, energiebesparing en beperking van verstrooiing

14:50            Pauze

15:10            Circulair Onderhoud Award : 

 • Toelichting resultaten enquête Circulair Onderhoud 
 • Introductie van de juryleden en de 3 kandidaten die kans maken op de eerste Circulair Onderhoud Award
 • Kennismakingsgesprek met de 3 kandidaten, vervolgens volgen de pitches van deze kandidaten

16:25             Korte pauze/juryberaad

16:35             Uitreiking van de eerste Circulair Onderhoud Award

16:45             Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel voor diegenen die “live” aanwezig zijn.

Schrijf je in voor het jaarevent!

Vragen?
contact@kicmpi.com

bron: Circulair OnderhoudAlle berichten