CIMAT: innovatiedag boomkwekerij

Op het Nederlandse Compas Agro zijn 10 locaties ingericht waar proeven en resultaten worden toegelicht, inclusief een demo met de CIMAT-robot! 

bron: CIMAT

Je kan kiezen om 's ochtends of 's namiddags deel te nemen. Het programma is hetzelfde. Thema’s die aan bod komen zijn: duurzame gewasbescherming, water en mechanisatie/automatisering.

Programma

08:45 of 12:45: ontvangst & inschrijven spuitlicentie
09:00 of 13:00: openingswoord door Compas Agro BV
09:30 of 13:30: programma met de verschillende objecten in de rondgang over de fieldlabs
12:00 of 16:00: afsluiting

Tijdens de rondgang word je bijgepraat over de nieuwste actualiteiten in de boomkwekerijsector. Deze dag telt mee voor verlenging van je spuitlicentie voor het onderdeel Teelt.

Iedereen volgt de COVID-19 maatregels die op dat moment gelden. Compas Agro heeft het recht de bijeenkomst te annuleren.

Alle berichten