CIMAT: innovatiedag asperges

Op het Nederlandse Compas Agro zijn 10 locaties ingericht waar proeven en resultaten worden toegelicht, inclusief een demo met de CIMAT-robot! 

bron: CIMAT

Je kan kiezen om 's ochtends of 's namiddags deel te nemen. Het programma is hetzelfde. Op 9 september staat de aspergesector centraal. Thema’s die aan bod komen zijn: duurzame gewasbescherming, water en mechanisatie/automatisering.

Programma

12:45 ontvangst & inschrijven spuitlicentie
13:00 openingswoord door Compas Agro 
13:30 programma met de verschillende objecten in de rondgang over de fieldlabs
16:00 afsluiting

Tijdens de rondgang word je bijgepraat over de nieuwste actualiteiten in de aspergesector. Thema’s die aan bod komen zijn: duurzame gewasbescherming, water en mechanisatie/automatisering. Deze dag telt mee voor verlenging van je spuitlicentie voor het onderdeel Teelt.

Iedereen volgt de COVID-19 maatregels die op dat moment gelden. Compas Agro heeft het recht de bijeenkomst te annuleren.

Alle berichten