b-solutions: vierde call voor het aanpakken van grensobstakels

Ondervind je moeilijkheden in je dagelijkse praktijk van grensoverschrijdende samenwerking vanwege overlappende administratieve proceduresvanwege een gebrek aan juridische bekwaamheid of vanwege niet-geharmoniseerde nationale bepalingen? Grijp je kans om gespecialiseerde ondersteuning te krijgen en eindelijk die grensobstakels op te lossen waarmee je te maken hebt!

bron: Europese Commissie

De Association of European Border Regions (AEBR) lanceerde een vierde oproep in het kader van b-solutions, een initiatief van DG REGIO van de Europese Commissie. Het biedt overheidsinstanties en grensoverschrijdende organisaties de mogelijkheid om oplossingen te vinden voor juridische of administratieve obstakels die grensoverschrijdende samenwerking belemmeren of verhinderen.

Naast de ondersteuning stelt b-solutions een methodologie voor dat een nuttig instrument kan worden voor stakeholders die bereid zijn om projectvoorstellen in te dienen bij Interregprogramma's voor de periode van 2021-2027 betreffende het aanpakken van grensobstakels, aangezien dit thema een centrale rol krijgt toebedeeld. 

Om een beeld te krijgen van het soort obstakels en om inspiratie op te doen voor jouw aanvraag: neem een kijkje in het handboek waarin de methodologie en 43 cases van verschillende Europese landgrenzen in detail worden geïllustreerd en waarbij de noodzaak wordt benadrukt om de wetgeving aan te passen aan de specifieke kenmerken van grensregio's.

Zo kampte de gemeente Woensdrecht aan de Belgisch-Nederlandse grens met belemmeringen in de regelgeving waardoor ambulances de grens niet konden overschrijden (adviescase 27). Speciale overeenkomsten hebben ervoor gezorgd dat die noodzakelijke hulp over de grens wel mogelijk wordt. Een tweede voorbeeld gaat over het verschil in regelgeving en bevoegdheden op gebied van ruimtelijke ordening tussen Nederland en België voor de aanleg van pijpleidingen over de grens (adviescase 37).

Geselecteerde voorstellen uit oproep 3 raadpleeg je hier.

Deadline voor indienen is 11 maart 2021.

Meer informatie over b-solutions lees je hier.
Meer informatie over de vierde call for proposals vind je hier.

Categorie:

Alle berichten