Wier & Wind: wereldprimeur - offshore zeewierteelt wordt gerealiseerd in Belgisch windpark Norther

Wier & Wind gaat in het kader van een unieke samenwerking de komende 2 jaar schaalbare zeewierteelt testen binnen het offshore windpark Norther. Dit is een absolute wereldprimeur. Deze test is een belangrijke stap richting duurzame voedselproductie op de Noordzee. Wier & Wind toont hiermee aan dat er mooie innovaties mogelijk zijn op de Noordzee, los van bestaande landsgrenzen. 

bron: Wier & Wind

Om méér impact te maken met zeewier is het nodig om op te schalen. Wier & Wind speelt in op deze uitdaging. Projectcoördinator Bert Groenendaal van AtSeaNova - een Vlaams bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en plaatsen van zeewierboerderijen - is bijzonder blij met de ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland: 

“Zeewier is de biomassa van de toekomst. Het kan voor tal van grootschalige toepassingen worden ingezet, zoals voeding, diervoeding en biomaterialen (bijv. bioplastics of biotextiel). Met Wier & Wind maken we “de ‘next step’ om tot grootschalige offshore teelt van zeewieren te komen”. 

Ook Eef Brouwers van Stichting Noordzeeboerderij onderstreept dit: 

“De samenwerking van verschillende partijen in de zeewierketen binnen dit project is belangrijk. De opgedane kennis wordt straks gedeeld in de sector en dat is essentieel om op te kunnen schalen naar Europees niveau”.
Meervoudig ruimtegebruik: een voorwaarde

De projectpartners willen een grootschalig en geautomatiseerd zeewierproductiesysteem ontwikkelen dat veilig, duurzaam, ecologisch verantwoord én offshore-proof is. Daarnaast moet het geschikt zijn om binnen windparken op zee te functioneren. Op die manier draagt het project bij aan meervoudig ruimtegebruik op zee, een idee dat overheden reeds enkele jaren aanmoedigen en dat is opgenomen in diverse beleidsplannen. 

Tussen de turbines in windparken zijn grote lege gebieden beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor duurzame voedselproductie, productie van zonne-energie en natuurontwikkeling. Maar de offshore windparken zijn complexe industriële gebieden met veel voorschriften. Om hier meervoudig ruimtegebruik van de grond te krijgen is daarom nauwe afstemming met de windparkeigenaren nodig. De unieke samenwerking met windpark Norther helpt om veilig te werken, een levensvatbare commerciële onderneming te garanderen en op een natuurvriendelijke wijze te produceren in balans met de Noordzee. Thierry Aelens, executive director van Norther NV onderstreept deze doelen: 

“Zeewierboerderijen kunnen bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst voor onze planeet. Vanuit Norther vinden we het daarom belangrijk om dit initiatief te ondersteunen en zijn bovendien erg benieuwd naar de commerciële slaagkansen van offshore zeewierboerderijen omdat ze complementair zijn aan onze activiteiten op zee.”
‘Wier & Wind’ zorgt voor versnelling van de energietransitie

Eneco, een van de aandeelhouders van Norther, zag al snel de complementariteit én toegevoegde waarde van een samenwerking in. Ruben Dijkstra, directeur Offshore Wind bij Eneco zegt als volgt: 

“Multifunctioneel ruimtegebruik is een voorwaarde voor de grootschalige uitrol van windenergie op zee en versnelling van de energietransitie. Een project zoals dit draagt hier aan bij. We zijn dan ook trots om hierin een voorloper te zijn.”

Lees hier het volledige persbericht.

Categorie:

Alle berichten