Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities.

bron: EWI-Vlaanderen.be

Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart. “De subsidie aan WaterstofNet draagt bij aan onze ambitie om koploper te worden in Europa op het vlak van waterstof en een echte waterstofeconomie te ontwikkelen. In Vlaanderen werken al meer dan 500 mensen in de waterstofsector”, zegt minister Crevits.

Europa

Waterstof is een noodzakelijk onderdeel van de toekomstige duurzame energievoorziening. Als koolstofvrije energiedrager kan het de sleutel zijn tot de vermindering van de uitstoot van zwaar transport, duurzame grondstof voor de industrie en als opslagmedium voor hernieuwbare energie dienen.

Ook Europees krijgt waterstof steeds meer een belangrijk rol. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voorziet binnen haar industriepolitiek in de oprichting van de “Clean Hydrogen Alliance” en Europees Commissaris Frans Timmermans geeft waterstof in de ‘European Green Deal’ vandaag een belangrijke plaats.Via verschillende projecten en fondsen (IPCEI Important projects of Common European Interest en ETS-IF Emissions Trading System – Innovation Fund) wordt sterk ingezet op de ondersteuning van waterstoftechnologie. 

Vlaanderen

In Vlaanderen hebben we een aantal bedrijven die nu al unieke technologie voor waterstof ontwikkelen en toeleveren aan veelal buitenlandse projecten, zoals specifieke materialen (membranen, katalysatoren, bipolaire platen,…), waterstofgeneratoren, bussen, vuilniswagens, warmtekrachtsystemen, motoren, opslagvaten enz. Daarnaast hebben ook de havens van Antwerpen, Northsea Port, Zeebrugge en Oostende aangegeven concrete plannen uit te werken voor grootschalige productie en inzet van groene waterstof.

WaterstofNet

Op 10 jaar tijd heeft WaterstofNet verschillende projecten kunnen realiseren, waarin Vlaamse bedrijven en Europa samen meer dan 50 miljoen euro geïnvesteerd hebben. Al meer dan 500 mensen in Vlaanderen werken in de waterstofsector.

Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits: “WaterstofNet is als neutraal kennis- en samenwerkingscentrum zeer goed geplaatst om een waterstofeconomie in Vlaanderen mee uit te bouwen. WaterstofNet vervult een brugfunctie tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Samen kunnen ze maximaal inspelen op Europese initiatieven. Dit sluit dus naadloos aan bij onze ambitie om in Europa koploper te worden op het vlak van waterstof.”

“Als WaterstofNet zijn we trots op deze erkenning van de Vlaamse overheid. De toegekende middelen zullen ons helpen in onze ambities om waterstofprojecten te realiseren en het ecosysteem verder uit te bouwen”, reageert directeur Adwin Martens.


Alle berichten