Smartsediment: Webinar

Het verdwijnen van zandbanken en ondiepe watergebieden brengt vogels, vissen en zeehonden in de Nederlandse en Vlaamse Schelde-delta in gevaar. Smartsediment heeft gewerkt aan het opnieuw in evenwicht brengen van de biodiversiteit en andere deltafuncties met innovatieve sedimentstrategieën.

bron: Smartsediment

De Europese Commissie heeft de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en een bijbehorend actieplan aangenomen om de natuur te beschermen en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. Smartsediment werkt in estuariene en kustecosystemen die een belangrijke rol kunnen spelen bij toekomstige aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering. Toch blijven veel van deze ecosystemen achteruitgaan of verdwijnen als gevolg van de toename van de menselijke bevolking en ontwikkelingsdruk.

Smartsediment had tot doel de biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de Scheldedelta te herstellen door het implementeren van en leren van innovatief sedimentbeheer (‘smart sediment solutions’). De kennis en ervaringen die zijn opgedaan in Smartsediment kunnen worden overgedragen naar vergelijkbare delta's en kustgebieden wereldwijd, aangezien klimaatverandering vooral deze intergetijden-gebieden zal beïnvloeden. 

Meld je aan voor de webinar via hilde@bzeven.nl

Alle berichten