Oproep 6: samen werken aan werk, juist in crisistijd

Interreg Vlaanderen-Nederland lanceert op 2 april een zesde oproep voor aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten. Deze oproep richt zich op projecten ter versterking van de arbeidsmarkt. Er is ook geld beschikbaar voor projecten die binnen dat thema inspelen op problemen als gevolg van de coronacrisis.


Deze zesde projectoproep wordt afgesloten op 30 juni 2020 (middernacht). Je hebt tot dan de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket.


Via de vorige vijf oproepen gaf Interreg Vlaanderen-Nederland het startsein voor inmiddels 82 projecten, veelal gericht op innovatie, milieu en natuur. In elf projecten staat de arbeidsmarkt centraal en worden bijvoorbeeld opleidingen ontwikkeld, voor onder andere de biobased economy, de luchtvaart- en de zorgsector.

Op dit moment heeft het programma nog 1 tot 2 miljoen euro beschikbaar om nieuwe projecten te ondersteunen. We willen dat geld vooral inzetten voor werk, opleiding en onderwijs. Voor sectoren waar kraptes ontstaan. Voor werknemers en werkzoekenden, om nieuwe competenties te verwerven. Voor zij die tussen wal en schip vallen, omdat ze nog niet beschikken over 21st century skills. Of natuurlijk voor zij die rechtstreeks de gevolgen dragen van de coronacrisis en hun positie op de arbeidsmarkt bedreigd zien.

Met deze zesde oproep werpt Interreg Vlaanderen-Nederland vooral ook een blik vooruit, richting het nieuwe Interreg-programma dat zal lopen van 2021-2027. We zoeken in deze oproep naar pilots in voorbereiding op de nieuwe programmaperiode. Projecten van bijvoorbeeld 250 of 300.000 euro EFRO die in een jaar of twee, tijdens het huidige Interreg-programma, al belangrijke stappen kunnen zetten in de aanloop naar meer omvangrijke projecten ter versterking van de arbeidsmarkt, in Interreg VI.

Wil je meer weten over oproep 6? 

Bekijk dan hier de oproeptekst.

Heb je een idee voor een goed grensoverschrijdend project?

Neem dan zeker contact op met onze projectadviseurs. Zij kunnen je - van op gepaste afstand - begeleiden richting een sterke aanmelding!

Alle berichten