Kwaliteitsvol leren in de zorg-, logistieke en duurzame bouw- en energiesector

Vandaag keurde Interreg Vlaanderen-Nederland GHLOBO goed. 

Het project speelt in op de hernieuwde aandacht voor werkplekleren en wil door het aanbieden van hybride leeromgevingen een betere aansluiting creëren tussen vraag en aanbod van gekwalificeerde arbeidskrachten.

GHLOBO is het allereerste project uit de zesde oproep dat groen licht krijgt. Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, 600.000 euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieerde nu sinds 2014 inmiddels 85 projecten waarmee in totaal ruim 152 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Het volgende project werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

4A - GHLOBO

Het volledige persbericht leest u hier.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 20 januari 2021 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten