Input focusgroepen als fundering voor nieuwe programmaperiode

Op 8 en 9 september organiseerde Interreg Vlaanderen-Nederland focusgroepen in het teken van Interreg VI.

Vier groepen van middenveldorganisaties, koepels en andere stakeholders bogen zich elk over één beleidsdoelstelling:

- Een slimmer Europa 
- Een groener, koolstofarm Europa 
- Een socialer Europa
- Europese territoriale samenwerking
 
Op uitnodiging van het programma dacht het middenveld na over de fundamenten van de nieuwe programmaperiode dat streeft naar een slimmer, groener en socialer, grenzeloos Europa. Concreet gaven de deelnemers feedback op eerste concepten voor het nieuwe programma en de mogelijkheden die daarin zouden worden geschapen voor grensoverschrijdende samenwerking op vlak van verduurzaming, innovatie, een inclusieve arbeidsmarkt en het aanpakken van grensproblemen. 
 
De waardevolle input die tijdens deze twee dagen werd verzameld, wordt voorgelegd aan de programmapartners, oftewel de in Interreg VI betrokken overheden en middenveldorganisaties. De input kan zo mee de basis vormen voor het nieuwe samenwerkingsprogramma Interreg VI 2021-2027. 

Een vijfde focusgroep wordt voorzien in oktober. Op deze sessie staat geïntegreerde versterking van duurzaam toerisme centraal. 

Vanaf midden december hoopt Interreg Vlaanderen-Nederland een vergevorderd concept voor het Interreg VI programma gereed te hebben, opdat we dit in de lente van 2021 kunnen indienen bij de Europese Commissie. Als alles goed loopt kan een eerste oproep voor aanmeldingen worden gelanceerd tegen de zomer van dat jaar.

Wilt u meer weten over het nieuwe programma? Voor een eerste inschatting van de kansen van uw projectidee en een verwachting van programma-prioriteiten kan u altijd terecht bij een van onze projectadviseurs

Categorie:

Alle berichten