Innovatiekansen voor MKB/KMO in energie en klimaat

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde het project ‘CrossRoads2 Sustainable Energy’ goed. 

CrossRoads2 Sustainable Energy (CR2SE) ontsproot uit het huidige CrossRoads2 en legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2 -reductie en -captatie. 

Het is het tweede project uit de vijfde oproep dat groen licht krijgt. Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 6.8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt ruim 2.5 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 83 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 152 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Het volgende project werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

2C - CrossRoads2 Sustainable Energy

Het volledige persbericht leest u hier.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 8 oktober 2020 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten