I-QUA: webinar

Door bevolkingsgroei en klimaatverandering neemt waterschaarste toe. Het is al lang geen probleem meer dat zich alleen in kwetsbare gebieden op aarde aandient, maar ook in ons land wordt het steeds urgenter. Meer dan ooit moeten we dit samen aanpakken. 

bron: I-QUA

Dat is I-QUA: een regionale bijdrage aan oplossingen voor een wereldprobleem. Tijdens een webinar op 24 september praten experts je bij over I-QUA, innovaties in de sector en de pilot bij HVCH in Heesch. Nederland en Vlaanderen werken binnen het Interreg-programma van de EU samen in I-QUA:  een grensoverschrijdend partnerschap waarbinnen duurzame en innovatieve afvalwatervoorzieningen worden ontwikkeld. Het uitgangspunt daarbij is dat de te ontwikkelen afvalwatervoorziening in de toekomst breed kan worden toegepast. I-QUA draagt daarmee regionaal bij aan een mondiale opgave.

Tijdens een webinar op 24 september praten een aantal deskundigen je bij over I-QUA en gaan we dieper in op de pilot bij HVCH in Heesch. Projectleider Harold Soffner zal terugblikken en vooruitkijken op I-QUA. Tim Verhagen, beleidsmedewerker Water & Riolering gemeente Bernheze, legt de focus op het proefproject bij voetbalclub HVCH in Heesch wordt een pilot met lokale afvalwaterzuivering gehouden.

De twee toegepaste innovatieve systemen die bij de pilot zijn ingezet, worden verder toegelicht door Alex Hol van de WRC Group en Dion van Oirschot van Rietland Zij zullen respectievelijk de werking en toepassing van de Membraan Bio Reactor (MBR) en Pythoparking toelichten.

Doe mee!
Wil je deelnemen aan het webinar en uit eerste hand horen over innovatieve oplossingen voor afvalwaterverwerking? Schrijf je dan in! Naast presentaties is er natuurlijk ook de ruimte om vragen te stellen aan de diverse experts over de verschillende innovaties. Ook gebruiken we jullie input om de pilot bij HVCH in Heesch te verbeteren: het kan altijd beter. De nog openstaande vragen worden beantwoord in het volgende webinar.

Het webinar I-QUA is op 24 september van 10.00 tot 11.30 uur. Klik hier om in te schrijven. Je ontvangt dan voorafgaand aan het webinar een link om in te loggen en deel te nemen.

Alle berichten