GIST: laatste oproep

GIST helpt ondernemers bij het opzetten en financieren van FEED-haalbaarheidsstudies (FEED: Front-End Engineering Design). GIST staat voor 'Growing Industry through a Sustainability Transition' en is gericht op de transitie naar een schone proces- en maakindustrie in de grensregio Nederland-Vlaanderen. 

bron: Cleantech Flanders

Zesde en laatste oproep voor projectvoorstellen

GIST is opnieuw op zoek naar projectvoorstellen die op basis van innovatieve technologieën een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen bevorderen, en daarmee bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ of circulaire economie. De projectvoorstellen voor deze zesde en laatste oproep kunnen tussen 1 december 2020 en 31 januari 2021 ingediend worden. Enkel bedrijven die zijn gevestigd in Vlaanderen of de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg of Zeeland komen in aanmerking.

FEED-light haalbaarheidsstudies

Dit is de laatste oproep binnen het project en deze oproep richt zich op FEED-haalbaarheidsstudies:

  • Proces- en maakindustrie in Vlaanderen of de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg of Zeeland;
  • oplossen van specifieke technische vragen gericht op het bevorderen van een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen;
  • looptijd van maximaal 6 maanden (start uiterlijk 1 april met uiterlijke einddatum 1 oktober);
  • kosten van de totale haalbaarheidsstudie bedragen tussen € 15.000 en € 80.000;
  • de GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% voor de kosten van het inhuren van externe expertise ten behoeve van de haalbaarheidsstudie, dit kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal € 40.000.
Aanmelden en meer informatie

Ga naar cleantechflanders voor meer informatie. Hier vindt u ook het aanvraagformulier en onze contactgegevens. Voordat u uw voorstel indient onderzoekt u de criteria en voorwaarden zoals vermeld in de subsidieregeling van het GIST-programma. 

De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad. Deze bestaat uit experts werkzaam in de industrie en bij kennisorganisaties uit betrokken regio’s in de grensregio. Uw projectvoorstel zal worden beoordeeld op de competenties van de uitvoerder(s), de economische- en ecologische impact en de kwaliteit van het projectplan.

Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de oproep volgt definitief uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de ondersteuning. De FEED-light haalbaarheidsstudie dient vervolgens binnen 6 maanden te zijn afgerond.

Hoe was de ervaring van Act&Sorb met GIST?

Bekijk het hier

Categorie:

Alle berichten