GIST: Grondstofverbruik in de proces- en maakindustrie verlagen

Ben je actief in de proces- en maakindustrie en sta je op het punt om een innovatief product op de markt te brengen? Laat GIST jou dan financieel ondersteunen om de haalbaarheid van jouw project in kaart te brengen. Je kan jouw haalbaarheidsstudie voor de laatste keer indienen van 15 januari 2020 tot en met 15 maart 2020.

bron: Cleantech Flanders

GIST: Growing Industry through a Sustainability Transition

Een tekort aan kennis, hoge opstartkosten en onzekere resultaten zorgen ervoor dat innovatieve cleantechoplossingen uitblijven en een groot potentieel onbenut blijft. GIST wil hier verandering in brengen door het ondersteunen en cofinancieren van haalbaarheidsstudies.

Welke projecten komen in aanmerking?

De vijfde en laatste projectoproep loopt van 15 januari tot en met 15 maart 2020. GIST zoekt projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik significant verlagen met een hoog opschalingspotentieel. Dit mag zowel op industrieel- als op consumentenniveau.

De variant waarin je een projectvoorstel kan indienen, is deze:

FEED-light (Front-End Engineering Design-light): om specifieke technische vragen op te lossen. De focus ligt hier op de samenwerking tussen asset-owners en kennisinstellingen. De looptijd is maximaal 6 maanden. Enkel bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen of in één van de volgende Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland komen in aanmerking.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 40.000 euro voor ‘lichte’ haalbaarheidsstudies.

Meer informatie verneem je hier!

Categorie:

Alle berichten