Coronavirus: gevolgen voor Interreg Vlaanderen-Nederland

Ook wij nemen noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en af te zwakken. 

Secretariaat werkt van thuis uit

We blijven aan het werk, maar we werken de komende tijd van thuis uit. 
Je kan ons contacteren via email of gsm
Staat er geen gsm-nummer bij? Bel ons via het algemene nummer +32 (0)3 240 69 20. 
________________________________________

Wat betekent dit voor jouw project?

De maatregelen die momenteel in voege zijn, hebben ook een impact op het dagelijks verloop bij Interreg projecten. Wij ontvingen hieromtrent reeds verschillende vragen en geven hieronder alvast antwoorden. 

We hebben noodgedwongen een gepland event moeten annuleren. Zijn annulatiekosten n.a.v. van de maatregelen rond Covid-19 subsidiabel?

Onder annulatiekosten verstaan we reis- en verblijfskosten of ‘externe expertise en diensten’ (EED) zoals catering, zaalhuur, etc. 

Indien projectkosten standaard door een forfait (zoals voor reis- en verblijfkosten, of het 40% forfait) wordt afgedekt, is dit niet van toepassing.  

Indien je met reële kosten werkt, blijven onvermijdelijke annulatiekosten vanwege Covid-19 subsidiabel. 
Opgelet: houd alle bewijsstukken goed bij! Niet enkel van de annulatiekosten, maar ook van de annulatie van het event zelf. 

Heb je hierover nog meer vragen? Neem dan contact op met jouw projectadviseur

Vanwege de huidige maatregelen komt de normale afronding (bv. slotevent) van ons project in het gedrang. Hoe gaan we daar mee om?

We bogen ons reeds over deze vraag. Een flexibele oplossing vereist echter een aanpassing van het programmareglement. We verwachten daarover een besluit op korte termijn en informeren alle projectverantwoordelijken direct nadien.

Belangrijk is dat de contacten in het kader van jouw project aangehouden worden en iedereen maximaal probeert voortgang te blijven realiseren, via thuiswerken en teleconferencing. Hoe moeilijk dat in deze tijden ook is. 

We wensen alle projectpartners heel veel sterkte en succes in de uitvoering van de projecten, in de komende tijd. Normaal gezien zien we niet liever dan grensoverschrijdende partnerschappen die face-to-face samen aan de slag gaan; deze dagen hopen we dat jullie de grens even niet overschrijden, maar wel samen digitaal aan de slag blijven! 

Het Interreg team  

Categorie:

Alle berichten