Coronacrisis & Interreg: we blijven grensoverschrijdend samenwerken!

Interreg Vlaanderen-Nederland neemt volop maatregelen in antwoord op de coronacrisis. 

We lanceerden op 2 april een zesde oproep voor aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten. Deze oproep richt zich op projecten ter versterking van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ook projecten die inspelen op arbeidsmarktproblemen als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels ontvingen we maar liefst 19 aanmeldingen. Het Comité van Toezicht bepaalt op 23 september welke van deze voorstellen kunnen worden uitgewerkt tot een volwaardige projectaanvraag.

Natuurlijk volgen we de actualiteit nauwgezet op en werken we voorlopig grotendeels nog van thuis uit. Je kan ons via onze contactpagina bereiken, of via email of gsm. Vind je voor een medewerker geen gsm-nummer? Bel ons via het algemene nummer +32 (0)3 240 69 20. 

We inventariseerden de gevolgen voor de lopende projecten, en namen inmiddels maatregelen:

  • Projectpartners mochten tijdelijk niet de grens over en konden soms niet verder werken aan onderdelen van het project, wegens de samenscholingsverboden en het (Belgische) verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Voor de projecten die in die omstandigheden afsluiten bestaat de mogelijkheid om de kosten voor uitgestelde activiteiten (bvb. het slotevent) toch nog te subsidiëren, ook na de einddatum van het project. Projectpartners die denken hiervoor in aanmerking te kunnen komen, nemen best zo snel mogelijk contact op met hun projectverantwoordelijke, die dit dan kan bespreken met de projectadviseur. Ook als de einddatum nog niet nabij is, maar er wel een nood tot verlenging kan ontstaan, wordt best afgestemd met de projectadviseur. Voor dit soort gevallen kan het programma dankzij crisisbesluitvorming in het Comité van Toezicht in veel gevallen soelaas bieden, zonder veel administratieve rompslomp.
  • Projecten werden volop geconfronteerd met annulatiekosten. Er zijn reis- en verblijfskosten of ‘externe expertise en diensten’ (EED) zoals catering, zaalhuur, etc. gemaakt, maar daar staan geen resultaten (meer) tegenover. Indien projectkosten standaard door een forfait (zoals voor reis- en verblijfkosten, of het 40% forfait) wordt afgedekt, is dit niet van toepassing. Indien je met reële kosten werkt, blijven onvermijdelijke annulatiekosten vanwege Covid-19 subsidiabel. Opgelet: hou wel alle bewijsstukken (niet enkel van de annulatiekosten, maar ook van de annulatie van het event zelf) goed bij!
  • We blijven een vinger aan de pols houden bij de uitvoering van projecten, en dus werkbezoeken organiseren. Die werkbezoeken gebeurden voorlopig via tele- of videoconference. Enkel indien absoluut essentieel, en alle betrokkenen zich kunnen houden aan de afstandmaatregelen, worden in de komende maanden face to face werkbezoeken hervat.
  • We blijven ook declaraties controleren, juist opdat we de subsidies zo snel mogelijk kunnen uitbetalen. Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen absolute voorrang. We organiseren even geen of weinig fysieke ‘controles ter plaatse’ meer, maar zullen voor sommige controles vragen naar foto- of videomateriaal, ter vervanging van de fysieke checks bij de projecten.

We wensen alle projectpartners heel veel sterkte en succes in de uitvoering van de projecten, in de komende tijd. Normaal gezien zien we niet liever dan grensoverschrijdende partnerschappen die face-to-face samen aan de slag gaan; deze dagen hopen we dat jullie de grens even enkel overschrijden als het echt nodig is, maar wel samen digitaal aan de slag blijven!

Categorie:

Alle berichten