Besluit over oproep 6

Op 23 september 2020 besliste het Comité van Toezicht om 11 projectaanmeldingen groen licht te geven die ingediend werden in de zesde projectoproep.

Het gaat over volgende aanmeldingen binnen de aangegeven specifieke doelstellingen van het Samenwerkingsprogramma:

4A - C-4CE
4A - Care2Adapt
4A - FLAMES
4A - G.R.A.M.
4A - GHLOBO
4A - IoPAE-Vl-Nl
4A - Lerend Netwerk Biobouwers
4A - Modulaire kennisdeling
4A - North Sea Port Talent
4A - Retentie in de zorg
4A - SkillsInzichtEuregio

Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. Er waren in totaal 19 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de (indicatief aangegeven) gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was bijna 5 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wil bij deze alle Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën. De organisaties die deze aanmeldingen indienden, krijgen nu de kans hun aanmelding uit te werken tot een definitieve aanvraag.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 5 november 2020 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten