Besluit over oproep 5

Op 4 maart 2020 besliste het Comité van Toezicht om 3 projectaanmeldingen groen licht te geven die ingediend werden in de vijfde projectoproep.

Op 18 september 2019 lanceerde het Comité van Toezicht Interreg V de vijfde oproep voor projectaanmeldingen in het kader van het Samenwerkingsprogramma Interreg V. In deze oproep werd enkel as 2 opengesteld. Drie projectaanmeldingen die ingediend werden in deze vijfde projectoproep kregen groen licht.

Het gaat over volgende aanmeldingen:

2C - ConnectSME
2C - CrossRoads 2 Sustainable Energy
2C - SUNOVATE

De organisaties die deze aanmeldingen indienden, krijgen nu de kans hun aanmelding uit te werken tot een definitieve aanvraag.

Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. Er waren in totaal 9 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de (indicatief aangegeven) gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was ruim 12.7 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wil bij deze alle Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 15 april 2020 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten