B-solutions: aanpakken van juridische of administratieve obstakels bij grensoverschrijdende projecten

b-solutions is een vierjarig initiatief om juridische en administratieve obstakels aan de binnengrenzen van de EU aan te pakken. Het wordt gepromoot door het directoraat-generaal Regionaal en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie (DG REGIO) als één van de acties ter bevordering van groei en cohesie in grensregio's van de EU. De coördinatie gebeurd door de Association of European Border Regions (AEBR).

bron: b-solutions

b-solutions streeft ernaar om dichter bij de lokale besturen in grensgebieden te staan: het initiatief is een uitgelezen kans om informatie te verzamelen met een bottom-up benadering, waarin betrokkenen bij grensoverschrijdende samenwerking kunnen vertellen welke obstakels ze tegenkomen wanneer ze projecten proberen te realiseren met de buurlanden. Dit pilot-project wil d.m.v. de uitgevoerde cases informatie verzamelen over volgende vijf sectoren: werkgelegenheid, gezondheid, openbaar vervoer van passagiers, meertaligheid en institutionele samenwerking.

Open call

Het programma bestaat uit 4 open calls waarvan de eerste 2 in 2018 en 2019 plaatsvonden. Momenteel staat er een oproep open en kan je indienen tot en met 21 september

Lees hier meer over een tiental succesvolle cases.

Wens je een aanvraag in te dienen? 

Hier vind je relevante informatie.

Categorie:

Alle berichten