See2Do!: inhuldiging van The Student Village

Renovatie van ‘THE STUDENT VILLAGE’ in kader van het Europees Project See2Do!

bron: See2Do!

Inhuldiging van The Student Village, donderdag 26 september 2019, 16.30 (Hauwerstraat 3b)

Vorig jaar startte de renovatie van het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat in het kader van het Europees Vlaanderen-Nederland project See2Do. Via See2Do! (lees: zien tot doen) wil Stad Brugge samen met zeventien andere Vlaamse en Nederlandse partners de passieve kijk op renovatie door woningeigenaren omzetten naar een concreet ‘doen’ en dit door te laten ‘zien’ wat de mogelijkheden en effecten zijn voor hun eigen woning. 

Het startschot werd gegeven met de thermografische foto, die sinds begin 2017 online raadpleegbaar is via het energieplatform van Stad Brugge. Deze luchtfoto van de Brugse daken laat zien hoeveel warmte er via het dak van een woning verloren gaat. Hoe roder het dak kleurt, hoe meer het dak aan warmte verliest. Hoe blauwer de inkleuring, hoe beter het dak geïsoleerd is. Ondertussen hebben een 6.000 tal  burgers reeds hun dak bekeken via deze foto. Daarnaast heeft de stad in de voorbije jaren ook sterk ingezet op de ‘ontzorging’ van burgers met renovatieplannen. Zo vroegen de voorbije twee jaar 1.600 burgers de gratis renovatiescan aan en 34%  daarvan gingen al van start met dit advies op maat. 

Recent werd het platform ‘offerte zonder zorgen’ opgestart. Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad,  WVI en Impact vzw. Via dit platform komen burgers met renovatieplannen in contact met aannemers die niet alleen werken volgens een correcte prijs-kwaliteit verhouding, maar ook burgers ondersteunen in het aanvragen van premies waar ze recht op hebben. 
Anderzijds gaat  ‘zien’ ook over het tonen van goede voorbeelden. 

De renovatie in de Hauwerstraat is een renovatieproject dat de burgers duidelijk laat zien wat de mogelijkheden zijn. De rode draad doorheen dit demonstratieproject is duurzaamheid. Er werd namelijk zorgvuldig omgegaan met de beschikbare ruimte, middelen en energie. Tegelijk werd er ingespeeld op toekomstige noden en klimaatneutraal bouwen. De klemtoon lag op het afleveren van een bijna energieneutraal gebouw (BEN-gebouw). Het E-peil van het gebouw is E56, met volgens onze berekeningen een jaarlijks energieverbruik van 144.51 kWh/m². Dit zijn zeer lage energiekosten voor een dergelijk gebouw.

Daarbij werden een aantal innovatieve technieken gebruikt, zoals :

  • Het verwarmen of koelen van het gebouw met een BEO-veld gekoppeld aan een warmtepomp.  Een BEO-veld recupereert warmte uit de grond. In de winter is de temperatuur onder de grond warmer en in de zomer kouder dan de lucht. Hierdoor kan de bodem zowel als koeling en als warmtebron gebruikt worden, het ganse jaar door. In de winter wordt het water via een warmtepomp extra verwarmd en naar een hogere temperatuur gebracht. Een verticale aardwarmtewisselaar was hier de beste optie. We maakten boorgaten naast het gebouw tot op een diepte van 150 meter. 
  • Het plaatsen van ledverlichting, gecombineerd met slimme daglichtsturing. Alle ruimtes zijn uitgerust met LED-verlichting. Via een detectiesysteem wordt bijgehouden of er zich mensen in de ruimtes bevinden. En gaat de verlichting automatisch aan of uit. Er is ook een sensor aanwezig die kan bepalen of het te donker wordt en verlichting in het gebouw wenselijk is. 
  • Het installeren van een gebouwbeheersysteem om verspilling tot een minimum te herleiden. Via dit systeem wordt voor elke ruimte gemeten wat de temperatuur, luchtkwaliteit en de vereiste verlichtingseisen zijn. Dit zorgt voor minder energieverbruik. Een gebouwbeheersysteem laat ons namelijk toe om alle technische installaties van op afstand te beheren. Ze worden via internet met een laptop verbonden en op die manier kan men alles instellen, maar ook aan en uit zetten, alarmsignalen lezen, enz. Het geeft ook de mogelijkheid om het verbruik op langere periodes te noteren en bij te sturen. We bekijken ook of we het gebouwbeheersysteem kunnen koppelen aan een reservatiesysteem, wat toelaat dat de verwarming en ventilatie enkel werken wanneer een zaal geboekt is. 

Voor deze werkzaamheden ontving de stad Brugge een subsidiebedrag vanuit Europa 103.358 euro op een totale investeringskost van 206.716,60 euro. De werken aan dit gebouw hebben in totaal 5.493.488€ gekost , waarvan Stad Brugge voor 47,68% instaat (voor alles wat het Studentenhuis betreft), en de vrijzinnige gemeenschap voor 52,32%. 

Het project wil burgers inspireren en stimuleren om ook de eigen woning te (laten) renoveren. Doorheen het gebouw werden drie infopanelen toegepast op ‘de eigen woning’ zodat ook burgers geinspireerd en gestimuleerd worden om de eigen woning te (laten) renoveren.

Categorie:

Alle berichten