RHEDCOOP: Symposium

Rugwind voor energetische renoveren: biedt de coöperatieve ESCo een oplossing

bron: RHEDCOOP

Lokale beleidsmakers uit Vlaanderen en Nederland, energie(burger) coöperaties, steunpunten duurzaam wonen en bouwen en natuur- en milieufederaties komen samen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Wat zijn de kansen en uitdagingen voor een coöperatieve ESCo (Energy Service Company)? Kunnen we zo de energietransitie financieren? En hoe kunnen lokale besturen de energietransitie via coöperaties ondersteunen en versnellen?

Het symposium is een niet te missen netwerkgelegenheid voor experten, professionelen en beleidsmakers.

Programma

9.30 uur
Onthaal met ontbijt

10 uur
Start van de plenaire sessies

12.30 uur
Duurzame en gezonde netwerklunch

13.30 uur
Verdiepende sessies

  • Hoe financieren we het coöperatief ESCo-model?
  • Wat zijn de drempels voor grootschalige woningrenovatie en biedt de coöperatieve ESCo een oplossing voor energiearmoede?
  • Ga mee op klantenreis: hoe werven we de woningeigenaar?
  • Hoe kunnen lokale besturen de energietransitie via coöperaties ondersteunen en versnellen?
  • Samenwerken met de markt: bouwen aan een lokaal netwerk van betrouwbare technische spelers.

17 uur
Plenaire terugkoppeling en conclusies

18 uur
Netwerkreceptie

Meer info en inschrijven kan hier!


Alle berichten