Onderzoek naar bedrijfsleven in de grensregio

Grensoverschrijdend ondernemen is een thema dat vooral in de grensregio’s zoals in Nederland en Vlaanderen veel aandacht krijgt. Voor veel bedrijven zorgt een proces van internationalisering op de langere termijn voor meer innovatie, betere financiële prestaties en meer veerkracht. Op de korte termijn kunnen bedrijven in dit proces echter veel obstakels tegenkomen die vragen om creatief ondernemerschap. 

bron: VNO-NCW Brabant Zeeland 

De provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant-Zeeland en Flanders Investment & Trade (FIT) dragen grensoverschrijdend ondernemen een warm hart toe. Daarom hebben zij onderzoeksbureau SEOR verzocht nader onderzoek te verrichten onder het bedrijfsleven in de grensregio. Dit onderzoek zal zich ten eerste richten op het inventariseren van problemen c.q. valkuilen bij grensoverschrijdend ondernemen. Ten tweede richt dit onderzoek zich op de oplossingen die ondernemers in de praktijk gevonden hebben om met deze problemen om te gaan. Het doel is om de resultaten van dit onderzoek te agenderen op (boven)regionaal niveau in de dialoog tussen Vlaanderen en Nederland.

Als een van de activiteiten van dit onderzoek vindt een internetenquête plaats. Je wordt hierbij uitgenodigd om aan deze enquête deel te nemen. Jouw deelname aan dit onderzoek is van groot belang om de ondervonden obstakels van ondernemers en mogelijke oplossingen op de beleidsagenda te krijgen!

Via deze link kom je bij de enquête.
Alvast hartelijk bedankt voor jouw medewerking!

Categorie:

Alle berichten