Interreg luidt het startsein voor de projecten Lerende Euregio Scheldemond en OPAV

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde weer 2 projecten goed uit haar vierde oproep: Lerende Euregio Scheldemond en OPAV

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 7 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt bijna de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 73 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 145 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

De volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

4A - Lerende Euregio Scheldemond
1B - OPAV

Het volledige persbericht leest u hier

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 5 juli 2019 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Alle berichten