Interreg Vlaanderen-Nederland keurde weer 2 projecten goed uit haar vierde oproep

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde weer 2 projecten goed uit haar vierde oproep: GREENER en RESANAT.

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 3.8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt bijna de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 71 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 142 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

De volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

3B - GREENER
3B - RESANAT

Het volledige persbericht leest u hier. 

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 20 juni 2019 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.


Alle berichten