​Interreg Vlaanderen-Nederland keurde het project NITROMAN goed in de 4de oproep

NITROMAN: Naar een slimme(re) en circulaire mestverwerking in de Vlaamse en Nederlandse veeteelt en landbouw

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 1.3 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 78 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 151 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

3B - NITROMAN

Het volledige persbericht leest u hier.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 7 augustus 2019 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Alle berichten