Interreg Vlaanderen-Nederland geeft groen licht aan vier nieuwe projecten

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde weer vier projecten goed uit haar vierde oproep: Smart Growers, CIMAT, Bio Nipu en Wier en Wind.

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt bijna de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 77 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 150 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

De volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

3B - Smart Growers
2C - CIMAT
3B - Bio NIPU
3C - Wier en Wind

Het volledige persbericht leest u hier.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 17 juli 2019 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Alle berichten