IMPAKT! infodag: Zuurstof voor de Dommel en de Warmbeek

Op donderdag 13 juni organiseren projectpartners van IMPAKT! een infodag omtrent de verbetering van de waterkwaliteit van de grensoverschrijdende waterlopen de Dommel en de Warmtebeek. 

Inschrijven via deze link

Voormiddag: METEN IS WETEN

9u00 Onthaal en koffie

9u30 Welkom - Aad Oomens, WSDD 

 • Doelstellingen Kaderrichtlijn Water - Aad Oomens
 • Doelstellingen project IMPAKT! - Filip Raymaekers,VMM 
 • Overzicht meetnetten in Vlaanderen en Nederland
 • Watersysteem Vlaanderen - Ruben Mariën, VMM 
 • Waterysteem Nederland - Oscar van Zanten, WSDD 
 • Waterketen Vlaanderen - Johan Van Assel, AQF 
 •  Waterketen Nederland - Eric Hendrickx, WSDD 

11u00 Koffiepauze

11u20 Geïntegreerde analyse van de resultaten van de meetnetten in Vlaanderen en Nederland - Filip Raymaekers, Ruben Mariën, Oscar van Zanten

aansluitend

 • Afkoppelproblematiek Bedrijven – Discussie-moment integratie & bedrijven - Els Lodewijckx, Fluvius en Luc Weerts, Co-consulting
 • Vragen + discussie – moderator: Aad Oomens

12u45 Lunch

Namiddag: METEN EN MODELLEREN

14u00 Belang van modellen in het waterbeheer 
- Jeroen Langeveld, TU Delft

14u30 De (lange) weg naar integrale modellering

 • Grensoverschrijdende modellering van de waterkwaliteit met Pegase - TomD’heygere, VMM 
 • Bepaling van geloosde vrachten uit rioolstelsels (overstorten) en RWZI’s - Johan Van Assel, AQF 

15u00 Wat is er nog nodig om tot integrale modellering te komen – Effect van pieklozing, model universiteit Wageningen - Stefan Weijers, WSDD

 • Vragen + discussie – moderator: Aad Oomens

16u00 tot 18u00 Netwerkdrink
Alle berichten