GROW!: klankbordsessie

Binnen het Interreg project “GROW!” werken kennisinstellingen en praktijkcentra samen om nieuwe draadloze sensortechnologie te ontwikkelen om opbrengst- en kwaliteitsvoorspellingen te kunnen maken in functie van de omgevingscondities (temperatuur, relatieve vochtigheid, licht, CO2 en voeding). De doelstelling is de productiviteit van de glastuinbouwsector te verhogen door de integratie van nieuwe IoT (Internet of Things) toepassingen in de serre. 

bron: Proefcentrum Hoogstraten

Tijdens de bijeenkomst op 14 februari informeren we jou over het project GROW! en de voortgang. De eerste sensoren zijn ontwikkeld en in 2018 getest. Momenteel zijn we klaar om de eerste kennis te delen. Daarnaast geven we graag een aantal demo’s van de sensoren op strip, de watersensoren en de wireless sensoren. Met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden. De te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren.

Aan het einde van het programma is er gelegenheid om de proef die op dit moment loopt bij HAS Hogeschool te bezichtigen.

Programma 

10.00 Inloop

10.15 Ontvangst en toelichting GROW
   - Projectdoelen door Stichting IMEC Nederland
   - Sensible Sensoring door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

10.30 Toelichting op de ontwikkelde sensoren

11.00 Werkgroep per type sensor (strips, water- en wirelesssensoren)
   - In gesprek met elkaar over de huidige ontwikkeling per sensor en de wensen voor de toekomst voor toepassing in de tomatenteelt.

12.15 Terugkoppeling op de werkgroep-uitkomsten

13.00 Afsluiting

Aansluitend de optie om te lunchen en de proef te bezoeken.

Inschrijven

Graag verzoeken wij jouw komst door te geven voor vrijdag 8 februari via deze link.

Alle berichten