GROW!: Connectiviteit in kas

Een kas heeft een zeer complexe en dynamische klimaatomstandigheden. Het klimaat in de kas kan per locatie variëren en er zijn verschillen op basis van luchtniveau en afstand tot de wand. Een draadloos sensor netwerk helpt bij het monitoren van o.a. omgevingsfactoren, plantengroei, irrigatie en ongedierte. De connectiviteit van dit netwerk wordt beïnvloed door omgevingscondities en plaatsing en bereik van de sensoren. 

bron: GROW!

Computermodellen

Binnen Grow! onderzoeken senior researcher Rafael Berkvens en PhD student Ritesh Kumar Singh, beide verbonden aan het IDLab van de Universiteit van Antwerpen, de connectiviteit in de kas. Ritesh: “Om tot goede modellen te komen, moesten eerst de omstandigheden in de kas in kaart worden gebracht. Vervolgens was de keuze voor sensoren en connectiviteitsmechanisme belangrijk, om op lange termijn betrouwbare data te verzamelen.”

Betrouwbaarheid

Connectiviteit is o.a. afhankelijk van factoren als interferentie, sensoren en omgevingscondities. In het geval van de kas hebben ook planten, overkapping, temperatuur, licht en bodemoppervlak invloed op de signaalverspreiding van de draadloze verbinding. Daarnaast speelt de positie van de sensoren een rol. Wat vooral opvalt is dat de connectiviteit in de kas verslechterd naarmate de planten groeien.

Eigen sensoren

Omdat bestaande communicatieplatformen niet geschikt bleken, hebben de onderzoekers eigen communicatieplatformen ontwikkeld. Een uitdaging, aangezien ze rekening moesten houden met tal van factoren, waaronder bestendigheid tegen water en pesticidenspray, geschiktheid voor draadloze data overdracht, connectiviteit en de juiste verzamelfrequentie. Ritesh: “We hebben onze sensoren vergeleken met bestaande meetsystemen in de kas om de nauwkeurigheid te testen. De keuze voor het connectiviteitsprotocol is gevallen op LoRa, dat met de juiste frequentie data kan verzenden, op lange afstand werkt, en een laag stroomverbruik heeft.”

Verdere optimalisatie

De ontwikkelde sensoren en het connectiviteitsprotocol zijn inmiddels met succes in de kas getest. Er wordt nu onderzocht of dit systeem verder geoptimaliseerd kan worden. De twee belangrijkste onderzoeksvragen zijn: Hoe kan energie worden verzameld om de levensduur van het netwerk te verlengen? En: kunnen we efficiënter met energie omspringen door het aantal datatransmissies van de sensoren te minimaliseren.

Categorie:

Alle berichten